Selecteer een pagina

Waarmee voed jij de pedagogische professionaliteit van je onderwijs- of kinderopvangteam?

Nodig jij leerkrachten en pedagogisch medewerkers uit om bewust te communiceren vanuit hun kennis, kwaliteiten, vaardigheden en passie voor hun mooie vakgebied? Tijdens teamvergaderingen, werkbesprekingen, workshops, coaching on the job en intervisiemomenten kun je hen inspireren om het mooie, waardevolle en leerzame met elkaar naar boven te halen. Die reflectie is nodig, want tijdens het werken zelf staan beroepsopvoeders daar niet altijd bij stil. Zeker tijdens lastige situaties op de groep waar ze vlot handelen. lijkt er vaak weinig tijd te zijn voor bewustwording.

Professioneel groeien door uitdagingen in opvoeden gaat niet vanzelf

Een lastig oudergesprek, een kind dat apart wordt gezet, opvallend gedrag, conflictsituaties. Prikkelende interacties zetten pedagogisch medewerkers en leerkrachten lang niet altijd aan tot bewust handelen en tot groei en ontwikkeling van je team. Reflectie en bewustwording is nodig om verder te ontwikkelen in het pedagogische vakgebied. Als leidinggevende of pedagogisch coach kun jij jouw beroepsopvoeders hiertoe inspireren.

Ik help je jouw teamleden te inspireren
om elkaar te voeden

met de kennis, kwaliteiten, vaardigheden, passie en talenten
die al in je team aanwezig zijn

zodat jullie van & met elkaar blijven leren

Vanwege persoonlijke omstandigheden schrijf ik dit jaar helaas geen Opvoedprikkels en verzorg ik geen trainingen.
Warme groet,
Marleen